DZIADY cz. II      Adam Mickiewicz
powrót do strony głównej
Adam Mickiewicz-  DZIADY cz. II 
 
  
 Proste, naturalne rekwizyty, jadło, świece uzupełniają scenografię. Ten 
dramat na polskich scenach interpretowano rozmaicie. Reżyser 
jeleniogórskiego spektaklu - Andrzej Kempa - znalazł prostą a zarazem 
ciekawą formułę teatralną. Jak sam zresztą powiada, nie ma szczególnej 
potrzeby interpretowania  Dziadów  Mickiewicza na swój sposób. To, co w 
dramacie, Mickiewicz zawarł w treści. Reżyserowi zostaje odczytać Mickiewicz
i znaleźć taką formułę dla  Dziadów , aby sztuka nie kojarzyłasię 
współczesnym widzom jedynie ze szkolnym obowiązkiem. Ten spektakl skierowany
jest głównie do młodzieży. Czym zaskoczyć, zadziwić widza? W jaki sposób 
zmusić do chwili skupienia mickiewiczowską opowieścią młodzież, wychowaną 
na telewizyjnych horrorach? 
   Andrzej Kempa wykorzystał w spektaklu światło. To ono w rozmaitych 
wierzeniach było i jest symbolem życia, śmierci, życia pozagrobowego. Gra 
świateł, ciekawe rozwiązania plastyczne, dobiegające dźwięki i głosy 
poszczególnych zjaw - to wszystko wprowadza w nastrój szczególny.  
 
                                                                   Tomasz Kędzia - Gazeta Wrocławska